Kontakt

TELEFON ALARMOWY : 509 876 857

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU
98-300 Wieluń, ul. POW 14


Godziny pracy stacji : poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:05

Skargi i wnioski przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00

Dyrektor: mgr Barbara Sułkowska tel. (43) 843-40-70

Główny Księgowy: Wanda Karcz tel. (43) 843-36-83

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego: mgr Renata Ciach tel. (43) 843-19-75

Kierownik d/s Jakości OL: mgr Małgorzata Modrak tel. (43) 843-19-75

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego: mgr Małgorzata Komar tel. (43) 843-39-21

Główny Specjalista d/s Systemu Jakości PNS: inż Jolanta Dobranowska tel. (43) 843-39-21

inne ważne telefony:
sekretariat: tel. (43) 843-39-21
                   fax. (43) 843-40-35
Laboratorium Higieny Pracy: (43) 843-35-75
Laboratorium Badań Epidemiologicznych: (43) 843-19-74